arckép

Neuwirth István

programtervező informatikus MSc – ELTE

Computational and Software Techniques MSc – Cranfield, UK

Elérhetőség
pitta2@gmail.com
+36 30 329 3039

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Photoshop tippek és trükkök 3.

Precíziós eszközök

Sokszor felmerülhet igényként a Photoshop-pal végzett munkánk során az, hogy pixel vagy akár subpixel pontosan helyezzünk el dolgokat a képen, pontosan megadott szögben húzzunk vonalat, vagy megfelelően legyenek a kép elemei egymáshoz igazítva. Elsősorban weblapdesign készítésénél, kiadványok szerkesztésénél lehet az alábbiakban bemutatott eszközökre szükségünk.

Weboldalak elkészítésekor keretek, határolók megrajzolásához kellhet egy pixel vastag vonalat húznunk: ezt egyrészt megtehetjük a vonal eszköz segítségével, vagy a réteg Stroke tulajdonságát használva, de célszerű lehet az egy pixel magas, illetve egy pixel széles kijelölést megvalósító Single Row Marquee Tool és Single Column Marquee Tool használata. A kijelölés végeiből kivonással elvehetünk, így pontosabban beállíthatjuk a kijelölést, majd a kijelölés segítségével alkalmazunk kitöltést, kifestést, egyebet a képre. Ezeket az eszközöket az eszköztár bal felső sarkában a kijelölés eszközcsoportban találhatjuk.

Ha egy képelemet csak egy kissé szeretnénk elmozdítani, a következők szerint járhatunk el: válasszuk a mozgatás eszközt (alapértelmezett gyorsbilletyűje: V), majd léptessük az elemet a kurzorbillentyűk segítségével. Ezek alapból (100%-os nézetű a képünk) az egyes irányokban egy-egy pixellel mozdítanak (Shift lenyomása mellett tudunk nagyobbakat lépni). Amennyiben 200%-os nagyítást használunk, fél pixelenként tudunk mozogni, 400%-nál negyedpixelenként, és így tovább.

Ha pontosan 90 fokonkénti forgatásra vagy a vízszintes és függőleges tengelyek szerinti tükrözésre van szükségünk, ne a transzformációs eszközt (Ctrl+T) használjuk, hanem a Edit/Transform, illetve az Image/Rotate Canvas menük megfelelő parancsait (előbbiek réteg(elem)eket, utóbbiak az egész képet transzformálják). (A Rotate 90° CW parancs fordít balra 90 fokkal, ugyanis a CW a clockwise szó rövidítése, azaz az óramutató járásával megegyező irányban forgathatunk, míg a CCW (counterclockwise) az óramutató járásával ellentétes irányban történő forgatást jelenti.)

Fontos lehet tudnunk azt, hogy épp „hol járunk a képen belül”, vagy szeretnénk valamilyen arány szerint felosztani a képet, stb. Ehhez nyújt segítséget a vonalzó (alapértelmezett gyorsbillentyűi: Ctrl+R). Jobb gombbal rákattintva választhatjuk meg, hogy milyen egységekben mérje a képet (például pixelben vagy centiméterben). Alapból a vonalzó a vízszintes tengelyen balról a kép szélétől kezdi a számozást, a függőleges tengelyt nézve pedig felülről, azaz a koordinátarendszerének középpontja a kép bal felső sarkában helyezkedik el. Ha ezt szeretnénk megváltoztatni, azt a részt, ahol a két vonalzó összeér, húzzuk a dokumentumunk valamely pontjára. Az eredeti állapotok visszaállításához erre a részre kattintsunk duplán.

A legnagyobb segítséget a segédvonalak (guides) jelentik: ilyeneket tudunk létrehozni a View menü New Guide pontja segítségével, vagy egyszerűen a vonalzóról kihúzhatunk egyet a képre. A vonal irányát ilyenkor függőlegesről vízszintesre (vagy fordítva) állítani az Alt lenyomásával tudjuk. A segédvonalak szerepe az, hogy a közelükbe vitt elemek széle/középpontja odatapad hozzájuk, ezáltal segítve az elemek pontos elrendezését. Egy létrehozott segédvonalat odébbtenni a már említett mozgatás eszközzel tudunk, törölni pedig úgy, hogy egyszerűen vissza kihúzzuk a vonalzóra. Az előbb említett „tapadás” tulajdonság nem csak a segédvonalak sajátja: a program figyelembe veszi még a rácsokat, a dokumentum és a többi réteg szélét, illetve a szeleteket (slices) is.

Az egyes segédobjektumok láthatóságát a View menü Extras pontjával (alapértelmezett gyorsbillentyűi Ctrl+H) kapcsolhatjuk ki és be, azaz ha a kész képet szeretnénk látni a segédvonalak, egyebek nélkül, kapcsoljuk ki ezt az opciót. Fontos megemlíteni, hogy ezen segédobjektumok nem tényleges képelemek, azaz például ha elmentjük jpeg formátumban a képünket, nem lesz rajta se rács, se segédvonal akkor sem, ha az aktuális nézetben épp látszanak.

Nem kell azzal fáradnunk, hogy rácsot alkossunk segédvonalakból: erre külön segédobjektumot bocsájt a Photoshop rendelkezésünkre. A rács megjelenítéshez válasszuk a View/Show menü Grid pontját. Ha a rács tulajdonságait szeretnénk megváltoztatni, akkor kicsit máshol kell keresgélnünk: az Edit/Preferences menü Guides, Grid, Slices & Count pontjára van szükségünk. Itt beállíthatjuk a rács színét és stílusát, a rácsközöket, illetve az alaprács további felosztását. A rács segítségével a megfelelő méretű rácsközök esetén például egyszerűen megoldható képelemek egymástól azonos távolságra helyezése.
Amennyiben több réteget szeretnénk egymáshol igazítani (például azonos legyen a középvonaluk, vagy a szélük ugyanahhoz az egyeneshez illeszkedjen), akkor tegyük a következőt: a rétegpalettán jelöljünk ki kettő vagy több réteget, majd válasszuk a mozgatás eszközt. Ekkor az eszközhöz tartozó opciós palettán (felül, menü alatti sávon) kattinthatóvá válnak az igazításokat végző gombok.

Fontos lehet a rajzolásnál is a pontos munkavégzés: erre is több lehetőséggel szolgál a Photoshop. Egyrészt a különböző eszközöknél megváltozhat a kurzorunk alakja, azaz például, ha egy ecsettel festünk, akkor az egérkurzor felveszi az ecset méretét és alakját. Ha azonban azt szeretnénk ehelyett látni, hogy pontosan hova is rajzolunk, akkor a Caps Lock billentyűvel tudunk váltani a fent említett kétfélre mód között. Ugyanez érvényes természetesen más eszközökre is, így például pontosabban meg tudjuk határozni, hogy a kitöltést (Paint Bucket Tool) mely területre kívánjuk érvényesíteni. Másrészt lehetőségünk van szabadkézi rajzolás közben is pontos egyenesek rajzolására: ehhez nem kell semmi mást tennünk, mint közben a Shift billentyűt nyomva tartani. Így tudunk vízszintes, függőleges, vagy 45°-ban átlós egyenes mentén rajzolni. A Shift billentyű ilyen jellegű hatása nem csak itt érvényes, így mozgatásnál például a használatával könnyen tudunk csak vízszintes vagy függőleges irányú elmozdulást végezni a képelemekkel. Ha a Shift nyomvatartása mellett nem folyamatosan rajzolunk, egyenes szakaszokból álló törtvonalat is tudunk rajzolni.

photoshop clone source panelA Clone Stamp Tool-lal történő retusálás során (amikor a képen egy megadott részt átfestünk a képen olyan helyre, ahol valamit el szeretnénk fedni) zavaró lehet, hogy gyakran mellérajzolunk, mivel nem látjuk a festendő mintát, csak az eredményt. Ha szeretnénk azt is látni, amit a képre rajzolunk és nem akarunk éleknél elcsúszni, akkor a Clone Source palettát nyissuk meg (Window menü). Itt pedig kapcsoljuk be a Show Overlay opciót. Ekkor az eredeti kép felett megjelenik a kép halványítva, így segítve a retusálást. Ha Photoshop CS4-gyel rendelkezünk, még egyszerűbb dolgunk van: a Clipped opcióval a halványított kép leszűkül a másolást végző ecsetre, azaz rögtön azt látjuk, amit a másolás során kapni fogunk.